Algemene info

Vrienden van Bokki bestaat uit een groep enthousiastelingen en…. we weten eigenlijk nooit precies hoe groot de groep precies is.

De kreet ‘eens een vriend, altijd een vriend…. ‘gaat zeker op voor de enkele tientallen Vrienden van Bokki.

Vrienden van Bokki probeert door het organiseren van vaak sportieve activiteiten geld bijeen te brengen voor goede doelen op het gebied van welzijn van kinderen in het buitenland en het leven met kanker in de Zuidwesthoek van Nederland.

Door er steevast voor te zorgen dat het bijeen gebrachte geld terecht komt waar het hoort, is een grote schare supporters ontstaan.

Deze bedrijven en particulieren steunen de vrijwilligers van Vrienden van Bokki van harte en daarvoor zijn we hen uiteraard erg dankbaar.

Vrienden van Bokki heeft de ANBI status en is dus aangemerkt als goed doel door de Belastingdienst.

In het beleidsplan kunt u lezen wat we hebben gedaan en wat de plannen zijn voor de komende jaren.