Tanzania 2005De intercontinentale vleugels uit naam van de stichting Vrienden van Bokki werden in 2005 uitgeslagen. Bestuurslid Richard van Stel had tijdens een UN-missie in 2003 een Tanzaniaanse vrouw leren kennen. Mama Winny ontfermde zich in haar weeshuisje over 25 jonge weeskinderen. In Tanzania is het basisonderwijs vrij toegankelijk, het voortgezet onderwijs vraagt een financieel offer. Mama Winny droomde van een eigen middelbare school alwaar ze haar weeskinderen onderdak, scholing, voedsel en liefde kon bieden. Vanuit Nederland kwam de belofte om mede te pogen haar droom waar te maken…

Het resulteerde in het enthousiasmeren van velen. Symbolisch werden stenen als aandeel in de nieuwe school massaal verkocht. In november 2005 toog een eerste expeditie tot onder de evenaar. Fred de Nijs, René Schot, René van Kempen en Richard van Stel namen de honneurs ter plaatse waar. Gedurende drie weken werkten ze dagelijks met een plaatselijke aannemer in Chamwino aan de bouw van een tweetal klaslokalen….Imany Secondary School was een feit!