Tanzania 2008Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na twee succesvolle missies leek ‘driemaal is scheepsrecht’ slechts een kwestie van tijd. Weloverwogen werd er opnieuw een traject van opbouw uitgestippeld. Het ‘misschien over drie jaar’ werd echter binnen een jaar ondermijnd door een acute hulpvraag vanuit centraal Tanzania.

Het gerucht ging dat Mama Winny het huisje wat ze huurde voor het onderbrengen van haar weeskinderen op zeer korte termijn verkocht zou worden. De meeste kids waren nog te jong om ze op de middelbare school in Chamwino onder te brengen. Gekozen werd voor een tussenoplossing.

Te Ihumwa verrees via hulp vanuit Ierland een slaapzaaltje voor de jongens. Vrienden van Bokki stond financieel en fysiek borg voor verdere uitbouw van het nieuwe weeshuis. Een memorabele missie tot gevolg. René Adriaansen en Richard van Stel waren reeds eerder actief, nieuwkomers op het continent in de personen van Frank de Ron en Gert-Jan de Kort.