Tanzania 2011De Imany Secondary School krijgt meer en meer gestalte. Ook het aantal leerlingen groeit. Er is een nijpend te kort aan ruimte voor lesgeven. De jongens slapen nog steeds in een dubbel klaslokaal. In november 2011 maakt Vrienden van Bokki zich sterk voor de bouw van een slaapzaal voor de boys. In samenwerking met aannemer Herbert Kitange ontstaat er een kwalitatief best bouwwerk. Financiële input komt met name uit giften vanuit Liverpool, veel donaties van West-Brabantse particulieren en bedrijven plus tal van acties op basisscholen De Poorte (Woensdrecht) en De Stappen (Hoogerheide).