Tanzania 2021Bouwfase II - September 2021 

De coronapandemie zorgde voor wereldwijde ontwrichting. Qua gezondheid en economisch werden grote offers gebracht. Ook de realisatie van de kraamkliniek kwam anderhalf jaar ‘on hold’ te staan….

In de zomer van 2021 zorgde enige versoepeling voor een doorstart en werd eindelijk bouwfase II aangevangen. In september rekruteerde aannemer Kitange een nieuwe formatie metselaars, timmerlieden en smeden. Enkele weken later bereikte de nieuwbouw haar hoogste punt en werd de dakconstructie van golfplaten voorzien. Verder werden deuren en ramen geplaatst, water en elektra voorzieningen getroffen. Naar verwachting zal de afwerking na de feestdagen worden opgepakt…en de oplevering in de loop van 2022 volgen!